Berner Oy Puutarhanhoito, tiedote 15.10.2017

JYRSIJÄNTORJUNTATUOTTEIDEN UUDET RISKINHALLINTATOIMET

Uuden EU-lainsäädännön vuoksi nykyisten jyrsijäntorjuntatuotteiden myyntilupa loppuu helmikuussa 2018. Kuluttajat saavat käyttää tuotteita vielä 6 kuukautta tämän jälkeen. Uusien biosidisäädösten mukaiset tuotteet tulevat myyntiin vuoden 2018 aikana. Jatkossa torjunta-aineita saa myydä kuluttajille ainoastaan esitäytetyissä syöttirasioissa.

Jyrsijämyrkkyjen tehoaineet on arvioitu uudelleen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) määritteli antikoagulanttijyrsijämyrkyille kansalliset riskinhallintakäytännöt vuonna 2011, kun ne hyväksyttiin ensimmäisen kerran biosididirektiivin mukaisesti. Nyt näiden jyrsijämyrkkyjen tehoaineet on arvioitu uudelleen.
Jyrsijämyrkkyvalmisteiden uudelleen hyväksymisen yhteydessä Tukes uudistaa niitä koskevat riskinhallintakäytännöt.
Uusilla riskinhallintakeinoilla pyritään tehokkaammin ehkäisemään muiden eläinten altistumista jyrsijämyrkyille.
Kaikki antikoagulanttijyrsijämyrkkyjen tehoaineet on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Luokitus koskee kaikkia valmisteita, joiden tehoainepitoisuus on 0,003 % (30 mg/kg) tai enemmän. Lisääntymisvaaralliseksi luokiteltuja valmisteita ei hyväksytä biosidiasetuksen mukaan kuluttajakäyttöön ollenkaan.

Bernerin kuluttajatuotevalikoima uudistuu

Kaikki Berner Oy:n tuotevalikoimassa tällä hetkellä olevat jyrsijämyrkyt sisältävät yli 0,003 % tehoainetta. Tuotteet on luokiteltava ja merkittävä lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi viimeistään 28.2.2018, jolloin nykyisten tuotteiden myynti päättyy.
Kuluttajatuotevalikoima tulee uudistumaan tuotteilla, jotka täyttävät biosidilainsäädännön uusimmat vaatimukset.
Jyrsijämyrkkyjen käyttäjille uudet riskinhallintatoimet tulevat voimaan, kun markkinoille tulevat uuden luvan saaneet valmisteet. Tiedotamme, kun uusien tuotteiden myyntiluvat tulevat voimaan.

Kuluttajille hyväksyttävät tuotteet

Kuluttajille hyväksytään jatkossa valmisteita vain hiirien torjuntaan sisätiloissa. Kuluttajat käyttävät antikoagulanttijyrsijämyrkkyjä pääasiassa hiirien torjumiseen. Sisäkäyttö vähentää muiden eläinten altistumista jyrsijämyrkyille.
Kuluttajille hyväksytään jatkossa vain esitäytettyjä syöttilaatikoita. Esitäytetyt syöttilaatikot varmistavat, että kuluttajat käyttävät jyrsijämyrkkyjä vain syöttilaatikoissa.
Kuluttajien käyttöön sallitaan brodifakumia, flokumafeenia ja difetialonia sisältävät valmisteet, koska näiden tehoaineiden pitoisuus on mahdollista laskea alle 0,003 % ilman että tehokkuus kärsii.

Lisätiedot: Tuotepäällikkö Sorja Mattsson, sorja.mattsson(at)berner.fi