Jyrsijäongelman ennaltaehkäisy

Kun hiiriongelmasta on päästy, kannattaa kaikki hiirtenjätökset poistaa ja havaitut kulkuaukot peittää. Näin on helpompi uusista jätöksistä tai uudelleen avatusta kulkuaukosta huomata, että hiiret ovat palanneet.

Jyrsijäongelman uusiutumista voi estää tehokkaalla ennakkoehkäisyllä. Jyrsijät tarvitsevat ruokaa, vettä sekä pesä- ja piilopaikkoja. Mitä paremmin nämä pystytään eliminoimaan, sitä vähemmän jyrsijöille jää elintilaa. Alla ennaltaehkäisyn muistilista:

  • Rakenteiden tiiviyden varmistaminen jyrsijöiden sisäänpääsyn estämiseksi.
  • Jyrsijöille pesä- ja piilopaikkoja tarjoavan rehottavan kasvillisuuden poistaminen.
  • Jätteiden laittaminen kannellisiin jäteastioihin, jäteastioiden tyhjentäminen riittävän usein sekä jäteastioiden kunnosta ja eheydestä huolehtiminen.
  • Varastoitavien tuotteiden säilyttäminen jyrsijätiiviissä tiloissa tai astioissa.
  • Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden poistaminen lattioilta ja asettaminen säilytykseen hyllyjen päälle, jotta niiden alapuoliset tilat voi tarkistaa ja siivota.
  • Jyrsijöiden säännöllinen seuranta.

 

Kellari

Katso myös