“342” Syöttirasia, jossa 50g jyvämix-syötti

Käyttövalmis syöttirasia hiirten torjuntaan sisätiloissa. Syötti on uusien riskienhallintamääräysten mukaisesti pakattu valmiiksi syöttirasiaan.

Pölyämätön jyväsyötti 50g hiirien torjuntaan käyttövalmiissa syöttirasiassa. Syötti sisältää kaurahiutaletta, auringonkukan siementä ja murskattua maissia. Käyttövalmis syötti, joka tehoaa 4-6 vrk:n sisällä. Tehoaineena on difetialoni 0,025 g/kg, jonka vaikutus perustuu verenhyytymisenestoon.

Ominaisuudet

Käyttövalmis, valmiiksipakattu syöttirasia. Jyväsyötti.

Pakkauskoko

Saatavana yhden ja kahden syöttirasian pakkaukset.

Käyttö

Käyttö

Poista muut jyrsijöiden ravintolähteet, jos mahdollista. Aseta syöttilattikot 1-1,5 m välein hiirien kulkureiteille. Tuote tehoaa 4-6 vrk:n sisällä. Pidettävä hiirien saatavilla kunnes syötin kulutus loppuu. Noudata käyttöohjeita huolellisesti.

Käyttökohteet

Hiirien torjunta sisätiloissa.

Riittoisuus

Tuote on riittoisaa. Jo hiiren kertasyönnillä nauttima pieni määrä syöttiä yleensä riittää.

Käyttöturvallisuustiedote

Ohjeet

Säilytys

Säilytys: Säilytä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä pakkaus suljettuna ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Säilytä paikassa, johon lasten, lintujen, lemmikki- ja tuotantoeläinten pääsy on estetty. Tehoaine: difetialoni 0,025/kg

Tuoteturvallisuus

ENSIAPU:
Tämä valmiste sisältää antikoagulanttia. Jos valmistetta on nielty, oireita voivat olla esimerkiksi verenvuoto nenästä ja ikenistä. Oireet voivat kehittyä viiveellä. Vakavissa tapauksissa voi esiintyä mustelmia sekä verta ulosteessa tai virtsassa.
Vastalääke: K1-vitamiini, jota saavat antaa vain terveydenhoitoalan tai eläinlääketieteen ammattilaiset.
Jos jotakin seuraavista esiintyy, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti:
Jos valmistetta joutuu iholle: pese iho ensin vedellä ja sitten vedellä ja saippualla. Jos valmistetta joutuu silmiin: huuhtele silmät silmänhuuhtelunesteellä tai vedellä ja pidä luomet auki vähintään 10 minuutin ajan. Jos valmistetta joutuu suuhun: huuhtele suu huolellisesti vedellä. Älä anna tajuttomalle henkilölle koskaan mitään suun kautta. Ei saa oksennuttaa.
Jos valmistetta on nielty, hakeudu lääkäriin välittömästi ja näytä lääkärille valmisteen pakkaus tai etiketti. Jos lemmikkieläin nielee valmistetta, ota yhteyttä eläinlääkäriin.