”342” Syöttirasia 2 kpl, à 25g pastasyötti, hiirten torjunta sisätiloissa

Käyttövalmis syöttirasia hiirtentorjuntaan sisätiloissa. Syötti on uusien riskienhallintamääräysten mukaisesti pakattu valmiiksi syöttirasiaan.

Pakkauksessa kaksi valmiiiksipakattua syöttirasiaa hiirten torjuntaan sisätiloissa. Kumpikin rasia sisältää 25g maittavaa, pehmeää, kasvipohjaisista aineksista koostuvaa pehmeää palasyöttiä. Tehoaine: difetialoni 0,025/kg, on hyvin tehoava antikoagulanttimyrkky(verenhyytymisenestoaine), jonka vaikutus näkyy 4-10 päivässä. Jo hiiren kertasyönnillä nauttima pieni määrä syöttiä yleensä riittää.

Pakkauskoko

Kaksi syöttirasiaa à 25g pastasyötti

Käyttö

Käyttö

Harkitse muiden kuin kemiallisten torjunta-menetelmien (esimerkiksi loukkujen) käyttöä, ennen kuin käytät jyrsijämyrkkyjä. Poista ravinto, joka on helposti jyrsijöiden saatavilla (esimerkiksi jyvät tai ruoantähteet). Älä siivoa käsiteltävää aluetta ennen torjuntaa, koska se häiritsee jyrsijöitä ja vähentää syöttien syömistä. Syöttilaatikot asetetaan sellaisten paikkojen välittömään läheisyyteen, joissa on havaittu merkkejä jyrsijöistä (esimerkiksi kulkureitit, pesimäpaikat, paikat, joissa jyrsijät ovat syöneet, reiät, kolot jne.). Mikäli mahdollista, syöttilaatikot on kiinnitettävä rakenteisiin. Jos tarvitaan useampi kuin yksi syöttilaatikko, niiden välisen vähimmäisetäisyyden on oltava 1-1,5 m.

Käyttökohteet

Pehmeärakenteinen, maistuva syötti sopii akuuttiin hiiriongelmaan. Sopii myös lämmittämättömiin tiloihin (kesämökki, vaja).

Käyttöturvallisuustiedote

Ohjeet

Säilytys

Säilytys: Säilytä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä pakkaus suljettuna ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Säilytä paikassa, johon lasten, lintujen, lemmikki- ja tuotantoeläinten pääsy on estetty. Tehoaine: difetialoni 0,025/kg

Tuoteturvallisuus

ENSIAPU:
Tämä valmiste sisältää antikoagulanttia. Jos valmistetta on nielty, oireita voivat olla esimerkiksi verenvuoto nenästä ja ikenistä. Oireet voivat kehittyä viiveellä. Vakavissa tapauksissa voi esiintyä mustelmia sekä verta ulosteessa tai virtsassa.
Vastalääke: K1-vitamiini, jota saavat antaa vain terveydenhoitoalan tai eläinlääketieteen ammattilaiset.
Jos jotakin seuraavista esiintyy, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti:
Jos valmistetta joutuu iholle: pese iho ensin vedellä ja sitten vedellä ja saippualla. Jos valmistetta joutuu silmiin: huuhtele silmät silmänhuuhtelunesteellä tai vedellä ja pidä luomet auki vähintään 10 minuutin ajan. Jos valmistetta joutuu suuhun: huuhtele suu huolellisesti vedellä. Älä anna tajuttomalle henkilölle koskaan mitään suun kautta. Ei saa oksennuttaa.
Jos valmistetta on nielty, hakeudu lääkäriin välittömästi ja näytä lääkärille valmisteen pakkaus tai etiketti. Jos lemmikkieläin nielee valmistetta, ota yhteyttä eläinlääkäriin.