Miten käyttövalmiit syöttirasiat kannattaa sijoittaa?

Sijoita syöttirasiat hiirien kulkureiteille 1-2 metrin välein, lähelle hiirten mahdollisia sisääntuloaukkoja. Hiiret kulkevat mielellään pitkin esim seinänvieruksia. Hiirenjätöksiä seuraamalla voi myös selvittää kulkureittejä.  Mikäli mahdollista syöttirasiat kannattaa kiinnittää rakenteisiin.

Aseta syöttilaatikon lasten, lintujen ja lemmikkieläinten ulottumattomiin. Aseta syöttilaatikot etäälle elintarvikkeista, juomista ja eläinten rehusta. Aseta syöttilaatikot myös niin, etteivät ne pääse kastumaan.

Tarkista syöttipisteet säännöllisesti, vähintään 2-3 päivän välein torjunnan aloittamisen jälkeen ja kerran viikossa myöhemmin, jotta  näet onko syöttejä syöty. Jos syötti on kulutettu kokonaan, syöttirasia on vaihdettava uuteen.

Torjunnan päätyttyä hävitä syömättä jääneet syötit vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.