Miten käytetyt syötit pitää hävittää?

3.10.2017

Syötti on vaarallista jätettä ja käyttämättä jäänyt tai pilaantunut syötti pitää toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.